ANN公告系統


[返回上一頁][回首頁]
單位教導處發公告者教導主任來源163.27.?.?
標題本學期期末行事公告相關網址人氣27390
時間2008-06-06 11:19:08相關附件管理編修  刪除
96學年度第2學期期末行事公告
(一)月考公告--1. 六年級      6/12 (四)
                             6/13 (五)  
              2.一 ~ 五年級  6/26 (四)
                             6/27(五)
(二)作業檢查 --作文--六篇
               三~六年級     6/16--20
(三)畢業典禮  6.25(三)  四、五、六年級參加,其他年級照常上課
(四)休業式 6/30(一) 中午12:40 用餐後全校學生集體放學
                    下午 2:00 期末校務會議

 

[返回上一頁][回首頁]